пр. В. Лобановского 6А, офис 145

RU

UA

Группа

15 человек
15

Длительность

12 Часов
Тривалість

Уровень

B1-С2
Рівень

Возраст

18-99 лет
Вік

Стоимость

1800
₴ / месяц
Вартість
Описание
(курс подготовки к сдаче международного экзамена Teaching Knowledge Test) * курс можно разделить на отдельные модули по желанию ** оплата за 1 человека *** сдается по желанию и оплачивается отдельно **** регистрация за 6 недель до даты экзамена

1 модуль

15. 10 – 19. 11 (суботи: 12:00 – 14:00)
15.10 12:00 – 14:00 Introduction and Content; Parts of speech and TKT Lexis.
22.10 12:00 – 14:00 TKT Phonology; Functions.
29.10 12:00 – 14:00 Language Skills; How to motivate learners?
05.11 12:00 – 14:00 Exposure and focus on form. Review
12.11 12:00 – 14:00 The role of error. L1 vs L2; Learner characteristics and their needs.
19.11 12:00 – 14:00 Review. Mock examination Module 1. FAQ. Certification.

Курс подготовки проходит онлайн, на платформе Zoom.
Стоимость курса: 1800 грн.

Подготовка к ТКТ в Киеве

Экзамен ТKT (Teaching Knowledge Test) – это экзамен по методике преподавания английского языка, который подходит для всех преподавателей иностранного языка. Результаты этого экзамена признают многие высшие и средние учебные заведения Великобритании, США, например, Anglia Ruskin University, Coventry University, Bloomsbury International, liverpool International Language Academy, Texas Weslayan University, Language Studies International – New York и т.д. *Министерство Образования и Науки Украины (Письмо № 1/9 – 495 от 26.09.2014 г.)

2,3 модуль

5.11 – 17.12 (суботи: 10:00-12:00)
05.11 10:00 – 12:00 Planning and preparing a lesson or sequence of lessons.
12.11 10:00 – 12:00 Selections and use of resources and materials.
19.11 10:00 – 12:00 TKT Module 2 review. Mock examination.
26.11 10:00 – 12:00 Teachers’ and learners’ language in the classroom.
10.12 10:00 – 12:00 Classroom management.
17.12 10:00 – 12:00 Mock examination Module 3. FAQ. Certification.

Стоимость курса: 1800 грн.
Курс подготовки проходит онлайн, на платформе Zoom.

Таблиця демонструє вміння і навички володіння англійською мовою молодшими школярами на рівнях Pre A1, A1 і A2 згідно стандартів CERF
Listening and Speaking
Reading and Writing
A2
120-139
Розуміють інструкції, що складаються з двох і більше речень. Розуміють на слух прості описи предметів, людей та дій. Розуміють прості розмови на повсякденні теми. Вміють ставити прості запитання на повсякденні теми. Вміють розповідати короткі, прості історії за допомогою малюнків або власних ідей. Вміють робити прості описи предметів, малюнків і дій. Вміють коротко розповісти про події в минулому.
Розуміють прості описи предметів, людей і дій. Розуміють прості, короткі історії, що складаються з розповідних речень. Читають і розуміють короткі тексти, що містять кілька незнайомих слів. Вміють з’єднувати фрази і речення за допомогою сполучників and, because і then. Вміють створювати письмово прості описи предметів, малюнків і дій. Вміють створювати письмово коротку, просту історію за допомогою малюнків або власних ідей.
A1
100-119
Розуміють на слух дуже прості діалоги на знайомі теми за допомогою малюнків. Розуміють на слух дуже прості описи людей і предметів. Вміють висловлювати згоду та незгоду зі співрозмовником, використовуючи короткі фрази й речення. Вміють відповідати на запитання на знайомі теми, використовуючи прості фрази та речення. Вміють створювати прості описи предметів, малюнків і дій. Вміють розповідати дуже прості історії за допомогою малюнків. Вміють запитати How are you? а також ставити запитання на теми Звички і Вподобання.
Розуміють прості знаки і оголошення. Вміють читати і розуміти короткі, прості тексти, що містять фактичну інформацію, за допомогою малюнків. Вміють читати і розуміти короткі, прості оповідання на знайомі теми за допомогою малюнків. Вміють писати фрази і речення за допомогою малюнків і на знайомі теми. Вміють писати прості речення про себе. Вміють писати короткі, прості речення про вподобання.
Pre A1
Below 100
Розуміють на слух літери англійської абетки. Розуміють на слух прості інструкції у вигляді коротких, простих фраз. Розуміють на слух прості запитання про себе – ім’я, вік, улюблені речі або повсякденні дії. Розуміють на слух дуже прості описи людей – ім’я, стать, вік, настрій, зовнішність або що вони роблять. Розуміють на слух дуже прості описи предметів – скільки, колір, розмір і місце. Розуміють дуже короткі розмови із використанням знайомих питань і відповідей. Вміють називати знайомих людей і предмети – сім’я, тварини, школа і предмети домашнього вжитку. Вміють створювати базовий опис предметів і тварин – скільки, колір, розмір і місце. Вміють відповідати на дуже прості запитання одним словом або так/ні.
Вміють читати і розуміти прості речення, включаючи питання. Розуміють дуже короткі історії, написані дуже простою мовою. Вміють писати літери англійської абетки. Вміють писати ім’я, використовуючи англійську абетку. Вміють копіювати слова, фрази і короткі речення. Вміють правильно читати по літерам дуже прості слова.
Рівні A1–B2 згідно CEFR (загально-європейська шкала оцінювання)
Навичка А1 А2 B1 B2
Аудіювання
Впізнає знайомі слова і базові вирази про себе, свою сім’ю та безпосереднє оточення при умові, що люди розмовляють повільно і чітко.
Розуміє вирази і загально вживані слова, що мають безпосереднє відношення до повсякденного життя – базова інформація про себе і сім’ю, покупки, місцева географія, робота. Вміє визначити загальну тему обговорення при умові, що розмова проводиться повільно і чітко. Розуміє загальний зміст коротких чітких простих повідомлень і оголошень.
Розуміє загальний зміст чіткої стандартної розмови на знайомі теми – робота, навчання, дозвілля тощо. Розуміє загальний зміст багатьох радіо- або телепрограм на теми особистих або професійних інтересів при умові, що програма відтворюється повільно і чітко.
Розуміє розширену розмову і достатньо складні репліки у дискусії на знайомі теми. Розуміє телевізійні новини і програми про поточні події , а також більшість кінофільмів, в яких вживаються стандартні діалекти.
Читання Розуміє знайомі назви, слова і дуже прості речення, наприклад, в оголошеннях і на вивісках.
Читає короткі прості тексти, наприклад, короткі прості особисті листи і емейли. Вміє знаходити спеціальну, передбачувану інформацію у простому повсякденному матеріалі – оголошення, проспекти, меню і розклади.
Розуміє тексти, що здебільшого складаються із загально вживаних виразів повсякденного вжитку або на теми, пов’язані з роботою. Розуміє опис подій, вирази ставлення і вислови бажання в особистих листах.
Читає статті і репортажі про сучасні проблеми, в яких автори висловлюють свою думку.Розуміє сучасну літературну прозу.
Говоріння Бере участь у простій розмові, при умові, що співрозмовник готовий повторювати або перефразовувати. Ставить запитання і відповідає на запитання на знайомі теми та у випадку безпосередньої необхідності. Використовує прості речення для опису місця проживання і знайомих людей.
Бере участь у розмові, що включає простий і прямий обмін інформацією на знайомі теми і діяльність. Підтримує дуже короткі розмови, що потребують обміну інформацією (прохання, запрошення, власна думка і ставлення). Використовуючи серію виразів і речень, вміє описати простими словами сім’ю та інших людей, житло, освіту, теперішню або попередню роботу.
Бере участь у розмовах, що виникають під час подорожей до країн, де розмовляють мовою, що вивчається. Бере участь у непідготовленій розмові на знайомі теми, а також на теми особистих інтересів і повсякденного життя – сім’я, хоббі, робота, подорожі і поточні події. Поєднуючи вирази простим способом, вміє описувати події, бажання, сподівання і амбіції. Вміє коротко пояснити власну думку і плани. Вміє розповісти історію або переказати зміст книги або фільму і висловити свою думку.
Бере участь у непідготовленій розмові, виявляючи швидкість і правильність у використанні мовних структур. Бере активну участь у дискусіях на знайомі теми, висловлюючи і підтримуючи власну думку. Робить чіткі детальні описи на різноманітні знайомі теми. Вміє обґрунтувати власну думку на знайому тему.
Письмо
Пише короткі прості листівки або емейли. Вміє заповнювати форми із застосуванням особистої інформації. Вміє писати прості окремі вирази і речення.
Пише короткі прості нотатки, повідомлення і емейли на теми, що мають безпосереднє відношення до повсякденного життя. Вміє писати особистого листа, наприклад, лист-подяка.
Пише особисті листи з описом власного досвіду і вражень. Вміє писати простий зв’язний текст на знайомі теми або теми особистих інтересів.
Вміє писати листи з визначенням важливості подій і власного досвіду. Вміє писати чіткий детальний текст на знайомі теми. Вміє писати ессе або звіт з викладенням інформації або обґрунтуванням власної думки.

Загальні положення

1. Школа Cambridge Club надає послуги з навчання англійської мови дітям шкільного віку та дорослим. Навчання відбувається у групах зі встановленою кількістю студентів (кількість студентів у групі зазначається в договорі та не може змінюватися протягом академічного року) й індивідуально.
2. Заняття проходять на території школи згідно з розкладом. Розклад занять у групах не може змінюватися протягом курсу. Розклад індивідуальних занять може змінюватися за згодою обох сторін.
3. Виконання домашніх завдань є невід’ємною складовою навчального процесу і впливає на прогрес студента в навчанні. Школа наполегливо рекомендує виконувати домашні завдання.
4. Гаслом нашої школи є «Довіра. Повага. Професіоналізм.», тому ми закликаємо довіряти професіоналізму наших викладачів і поважати їхню працю. Зауваження щодо роботи викладацького складу, а також інших організаційних питань приймає адміністрація школи.
5. Школа не несе відповідальності за особисті речі студентів і відвідувачів. Просимо не залишати цінні речі без нагляду!

Правила навчання у школі

1. Перед початком навчання студент проходить вступне тестування для визначення рівня, за яким ми рекомендуємо навчатися. Тестування складається з письмової й усної частин. Проходження тестування на території школи або у присутності представника школи є обов’язковим. У разі неможливості пройти тестування у школі, ми надсилаємо тест електронною поштою. У такому випадку школа не несе відповідальності за некоректне визначення рівня.
2. Після визначення рівня студент обирає розклад занять і розпочинає навчання у групі або індивідуально. Студент також отримує інформацію щодо низки навичок і знань, на які він може розраховувати після проходження курсу. Виконання домашніх завдань і дотримання рекомендацій викладача є безперечною умовою успішності!
3. Після закінчення курсу студент отримує сертифікат школи (при умові складання фінального тесту не нижче 60%). У сертифікаті зазначається рівень володіння мовою і курс, який студент провчився. За бажанням студент може обрати складання міжнародного іспиту для того, щоб підтвердити визначений рівень (обов’язково за рекомендацією викладача).
4. Підготовка до міжнародних іспитів Cambridge Assessment English є інкорпорованою в навчальний процес. Важливо! Школа не несе відповідальності за незадовільні результати міжнародного іспиту у випадку недотримання рекомендацій викладача й у випадку нерегулярного відвідування занять!
5. Перед початком курсу студент має придбати комплект навчальних підручників. Додаткові матеріали не оплачуються (за виключенням художньої літератури). Школа не робить копій підручників й аудіо-/відео-матеріалів, таким чином наслідуючи традиції європейських цінностей у сфері заборони піратства.
6. Оплата за навчання здійснюється до початку курсу. Умови і сума сплати зазначено в договорі. Несвоєчасна плата за навчання є підставою для недопущення до занять!

Правила поведінки у школі

1. Не дозволяється палити, розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої на території школи!
2. Під час занять не дозволяється використовувати жувальну гумку!
3. Не дозволяється вживати ненормативну лексику на території школи!
4. Вітається гарний настрій, посмішка та влучні жарти!

Отзывы

Анастасія Коржук
Анастасія Коржук
Відвідую Cambridge Club вже майже два роки, дуже задоволена Отзыв в Google Maps
Iryna Valevska
Iryna Valevska
Дуже подобається навчання в Cambridge Club. Ось відгук моєї доньки. Я навчаюсь в Cambridge Club вже третій рік. Вперше я прийшла в 5 класі. За два роки навчання мій рівень англійської мови значно покращився завдяки викладачам. Велика вдячність моєму викладачу Вікторії, яка дуже цікаво та змістовно проводить уроки (як офлайн так і онлайн) та додає мені впевненості. В Cambridge Club на період літніх канікул проводяться розмовні курси, завдяки яким закріплюються (не забуваються😊) знання здобуті протягом року. Завжди можна замовити індивідуальні заняття по необхідності.Для підтвердження досягнутого рівня мої батьки запропонували мені здати екзамен А2 Кey .Зареєструвавшись та зробивши замовлення на сайті (зареєструватись обов’язково треба завчасно) я не просто чекала свого дня, я повторювала пройдену програму та консультувалась з викладачем. Це перший серйозний екзамен в моєму житті, я дуже хвилювалась. Я згадала всі пройдені теми і намагалась швидко та зрозуміло відповідати на поставлені питання. Особливу увагу займає Speaking , так як там я спілкувалась не тільки з викладачем, а ще й з таким самим слухачем як і я. Результат екзамену прийшов спочатку на електронну адресу, а потім поштою. Я та мої батьки дуже задоволені результатом, він виявився кращим ніж я думала. Зараз я навчаюсь в групі В1+ і можу з впевненністю сказати, що навчаючись в Cambridge Club досягну ще вищого рівня та буду здавати наступні екзамени. Отзыв в Google Maps
Світлана
Світлана
Син відвідував літній розмовний курс дистанційно. Вчителька Катерина кваліфікована, гарно готується до уроків, атмосфера приємна та невимушена. Синові дуже сподобалося, сподіваємося, що зможемо відвідувати розмовний курс протягом учбового року, як додаток до шкільноі програми. Отзыв в Google Maps
Людмила Якубовская
Людмила Якубовская
Мій син займається в цій школі вже два роки. За цей час він набагато підвищив свій рівень навчання у середній школі, школа супер, син із задоволенням навчається, викладачі чудові) Отзыв в Google Maps
Надія Джус
Надія Джус
Уся команда вчителів англійської мови нашої школи проходила курси підвищення кваліфікації у Cambridge Club. Курс був складений відповідно до нашого запиту. Програма насичена, без ‘води’, кожен пункт програми був закріплений практичними навиками одразу ж на занятті. Усі викладачі висококваліфіковані та допомагали нам з практичними порадами, які дійсно працюють. Щиро дякуємо за отримані знання! Обов’язково ‘прийдемо’ ще 🙂 Отзыв в Google Maps
Даша Харламова
Даша Харламова
Доволі довго займаюся англійською саме в цьому центрі, тому можу сказати, що це неймовірно круті й атмосферні уроки, які надихають вчитися далі і покращувати свої знання. Рекомендую! Отзыв в Google Maps
Катерина Комаровська
Катерина Комаровська
Дочка другий рік в літній період відвідує розмовний клуб онлайн, вона задоволена спілкуванням, завжди на позитиві, обговорюються цікаві теми. Клуб дозволяє і на канікулах без особливої напруги та з гарним настроєм покращувати знання мови. Отзыв в Google Maps
Sergii Zhadan
Sergii Zhadan
Донці дуже сподобалися літні розмовні курси у дистанційному форматі. Довільне спілкування, без підручників, певні елементи змагальності між учнями, цікаві і різноманітні теми. І звісно, дуже корисно для навичок спілкування. Отзыв в Google Maps
Віка Григоренко
Віка Григоренко
Займаюся вже пару років у школі, і відслідковую помітний прогрес в вивченні англійської мови. Атмосфера у школі приємна для вивчення мови, дружні викладачі та цікаві заняття Отзыв в Google Maps

Связаться с нами

Заполните заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ КУРС?

 • Для учителей и преподавателей, основная цель которых освежить, возобновить и усовершенствовать собственные знания;
 • Для учителей, которым необходимо получение зачисления часов профессиональной подготовки во время прохождения плановых курсов в институте последипломного педагогического образования;
 • Специалистов из других областей знаний, стремящихся стать преподавателями английского языка;
 • Учителей с большим опытом работы, желающих стать известными профессионалами в своей области;
 • Выпускников филологических и педагогических высших учебных заведений, основная цель которых получить международный сертификат преподавания, что необходимо для будущего трудоустройства;
 • Это отличная возможность для учителей, у которых нет времени готовиться к сдаче экзамена самостоятельно и они постоянно откладывают обучение на потом.

 • Полезную современную информацию об особенностях и нюансах преподавания английского языка, которую вы сможете применить во время сдачи экзамена TKT;
 • Сертификат ТКТ после того как сдадите экзамен;
 • Сертификат, предоставляемый Тренинговым Центром «Кембридж Клуба», который подтверждает то, что вы прослушали курсы (с указанием количества часов);
 • Дальнейшую методическую поддержку: консультации, вебинароы, семинары, с помощью которых вы сможете повышать профессиональную компетенцию;
 • Материалов, которые Вы сможете адаптировать для собственных уроков.

Подготовка к сдаче экзамена ТКТ осуществляется высококомпетентным преподавателем английского языка, который имеет специализацию – работа с взрослыми, английский для специальных целей, а также тренером Тренингового Центра «Кембридж Клуб», международным устным экзаменатором. Для зачисления на курс вам необходимо предоставить результат теста, который подтверждает уровень владения английским языком (В1). Определить уровень также можно в нашем клубе бесплатно.

 • Как правильно и в каких именно случаях необходимо исправлять ошибки студента или ученика;
 • Как правильно мотивировать студента к изучению английского, какие трудности могут встречаться;
 • Типы учеников, как можно понять, какой тип перед Вами и, соответственно, как строить процесс обучения и коммуникации;
 • Эффективные методы оценивания знаний и умений ученика, как их правильно применять, не понижая мотивацию студента;
 • Отличия в усвоении второго иностранного языка от первого;
 • Основные правила построения урока аудирования и чтения;
 • Определение понятия linking и связано ли оно с тем, что ваши студенты не слышат материал урока;
 • Как построить урок таким образом, чтобы он стал любимым в учащихся;
 • Магические аббревиатуры ppp и ТТТ, особенности применения их в работе преподавателя;
 • Эффективно ли определение целей урока;
 • Правила разработки собственного курса по изучению английского;
 • Нюансы и особенности подбора ресурсов для обучения.

Успешная сдача TKT повышает самооценку, уверенность в собственных возможностях и квалификации в качестве преподавателя, заметно расширяет профессиональные перспективы и дает возможность подтвердить свою компетенцию для работы в любой стране мира.

 • наш курс является неоднократно испытуемым с учителями как частных школ, так и государственных учреждений среднего и высшего уровня, учителями-репетиторами, студентами педагогических вузов
 • мы аккумулируем весь опыт работы с ними и постоянно добавляем к курсу
 • мы отслеживаем результаты наших слушателей и можем утверждать, что среди них нет сертификатов Band 2
 • мы не просто готовим к экзамену, сухо тренируя тесты – мы работаем глубже, обсуждая с вами Ваши текущие проблемы и предлагая пути их решения

CELTA и ТKT – квалифицированный преподаватель английского языка (специализация – работа с взрослыми, английский для специальных целей), тренер Тренингового Центра «Кембридж Клуб», международный устный экзаменатор.

 • Модуль 1 состоит из 10 занятий по 1 часу разделенных на теоретическую (объяснение материала, обсуждение в группах) и практическую части (решение задач, а также – TKT тестов), в конце курса проводится тренировочный экзамен и предоставлеяется фидбэк каждом отдельному участнику
 • Модуль 2 и 3 строятся следующим образом: по 4 занятия каждый модуль по 8 часов и 2 часа написания тренировочного экзамена по каждому модулю (4 часа суммарно)
 • По желанию можно разделить модули или скомпоновать свой курс вместе с тренером
 • Вы можете заказать как групповой курс вместе со своими коллегами, так и прослушать курс индивидуально в скайп режиме в удобное для Вас время
 • При групповом заказ возможно проведение курса на территории заказчика, а также проведение пробного вебинара или семинара

 • Это можно осуществить в нашем авторизованном экзаменационном центре Cambridge Club UA037

Расскажи об этом сайте друзьям!